Γιάννης Δ. Γαροφαλάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ SUMMER COURSE

Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Summer Course που διοργάνωσε το BEST (Board of European Students of Technology), υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πανεπιστημίου Πατρών, με αντικείμενο: "Internet Applications for a Multimedia Millennium". Πάτρα, 15.7.1998 - 3.8.1998.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • 2004 - 2008: Διδασκαλία των μαθημάτων «Εισαγωγικά Θέματα WWW» και «Θεωρία και Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνίας και Διαδικτύου» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δυνητικές Κοινότητες. Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές» του Παντείου Πανεπιστήμιο
 • 1994 - 1995: Διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογία Λογισμικού», στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 • Τρεις διδακτορικές διατριβές (Νικόλαος Δρόσος, Ελευθέριος Στεργίου, Ελένη Χριστοπούλου) ολοκληρωμένες
 • Έξι διδακτορικές διατριβές (Βασίλειος Στεφανής, Αθανάσιος Πλέσσας, Αθανάσιος Νικολακόπουλος, Ευαγγελία Μπουφαρδέα, Φλώρα Οικονόμου, Γεώργιος Ασημακόπουλος) υπό εξέλιξη

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Επίβλεψη μεγάλου αριθμού Διπλωματικών Εργασιών αποφοίτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο διάστημα 1986-Σήμερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Συγγραφέας του διδακτικού υλικού με τίτλο «Ανάλυση Απόδοσης Συστημάτων και Μετρικές», του Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική», για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Συγγραφέας διδακτικού βιβλίου για το Ενιαίο Λύκειο με τίτλο «Πολυμέσα – Δίκτυα», για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 • Συγγραφέας διδακτικού βιβλίου για τα ΤΕΕ με τίτλο «Πολυμέσα» για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • «Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων». Για το 5ο και 4ο έτος, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • «Τεχνολογίες Διαδικτύου». Για το 5ο και 4ο έτος, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • «Προσομοίωση Πληροφοριακών Συστημάτων». Για το 5ο και 4ο έτος, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας «Τεχνολογιών Διαδικτύου» του Εργαστηρίου Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του ΤΜΗΥΠ, με αντικείμενα:
 • Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου
 • Κατανεμημένα και Διάχυτα Συστήματα Υπολογισμού

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (Program Committee)

 • 16th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia (ACM HyperText 2005): International Workshop on Peer to Peer and Service Oriented Hypermedia: Techniques and Systems.
 • 2006 IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 2006)
 • 19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2007)
 • IADIS WWW/Internet Conference 2008, 2010, 2012
 • 4th Balkan Conference in Informatics (BCI 2009)
 • 4ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 2010 (ΣΦΗΜΜΥ 4.0)
 • 5th South East European Doctoral Student Conference (DSC 2010) - Information & Communication Technologies track
 • 8th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2012)
 • 2nd Mining Humanistic Data Workshop, 14th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN 2013)
 • 9th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2013)
 • 3rd Special session on Mobile Device Software Development and Web Development (MDSD 2013), 17th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2013)
 • 8th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2013)
 • Workshop on Mining Social Network Dynamics (MSND), WWW Conference 2013
 • 10th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2014)

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ACM SIGMETRICS Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems, Performance Evaluation International Journal, Euro-Par Conference, IFIP TCS Conference, Journal of Systems Architecture, Data and Knowledge Engineering, Journal of Parallel and Distributed Computing (JPDC), Theoretical Computer Science Journal (TCS), Balkan Conference in Informatics, IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), Advances in Multimedia, International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS), IEEE Transactions on Multimedia, Journal of Engineering, Theory of Computing Systems Journal, MSND Workshop – WWW Conference 2013, International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT), κ.α.

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 • International Journal of Advanced Pervasive and Ubiquitous Computing (JAPUC), IGI Global Publications.
 • International Journal of Handheld Computing Research (IJHCR), IGI Global Publications.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, WORKSHOPS ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 • Program Co-Chair: Workshop "Sociable Smart City 2013", Symposium on Smart Cities, 9th International Conference on Intelligent Environments (IE ‘13), Athens, July 16-19, 2013
 • Program Co-Chair: Workshop "Urban Computing & Modern Cities (UCMC)", 4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2013), Piraeus, July 10-12, 2013
 • Program Co-Chair: International Conference "Social Applications for Lifelong Learning", Patras, November 4-5, 2010.
 • Program Chair: International Conference "Bridging the Digital Divide in Rural Communities: Practical Solutions and Policies", Athens, May 15-16, 2008.
 • Συνδιοργανωτής του Parallel Technical Session με τίτλο "Methods and Technologies for Personalized and Adaptive Web Interaction", του 11th International Conference on Human - Computer Interaction (2005 HCI International), July 22-27, 2005, Las Vegas, USA.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Ημερίδα W3C (World Wide Web Consortium), με θέμα «Σημασιολογικός Ιστός», 19 Ιουνίου 2003, Αθήνα. Τίτλος ομιλίας: «Semantic Web. Content and Structure»
 • Άρθρο στο περιοδικό «Logistics and Management» (Τεύχη 8, 9 και 10, 2001): Ι. Γαροφαλάκης, Π. Δεστούνης, Χ. Μακρής, «Εξισορρόπηση Φορτίου σε Δίκτυα Αποθηκευτικών Συστημάτων»
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Δικτύου «e-GATE - Θεσμικό και Τεχνολογικό Πλαίσιο για τη Χρήση Ηλεκτρονικών Αγορών», 10 Μαΐου 2001, Αθήνα. Τίτλος ομιλίας: «Δημοτικότητα Ιστοσελίδων και Marketing στον Παγκόσμιο Ιστό»
 • 6ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής «Πολίτης και Επιχειρήσεις στη Δικτυωμένη Κοινωνία» στα πλαίσια της INFOSYSTEM 2000, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ομιλίας: «Η Ελληνική Περιφέρεια και η Νέα Οικονομία: Κατάσταση, δυνατότητες και μηχανισμοί υποστήριξης». Τόμος Εισηγήσεων σελ. 311-326
 • ΤΕΙ Λευκάδα «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Νέα Οικονομία», Λευκάδα 19.1.2007
 • «3rd Regional Electronic Security Forum: Telecommunications Networks and Systems Security», 11 & 12 Οκτωβρίου 2007, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ομιλίας: «Safe Mobile Internet: Threats and Solutions»
 • Programme CADSES Closing Conference, Workshop on "Innovative information and communication instruments for more competitiveness and accessibility", Venice, Italy, 24-25 November 2008. Τίτλος ομιλίας: "Creation of telecentres to support learning, entrepreneurship and access to Information Society, in isolated areas"
 • Διεθνές Συνέδριο «Designing the School of Tomorrow», Athens, January 14-16, 2011. Τίτλος ομιλίας: "Participative Web for Collaborative Learning in the Greek Education System: Vision and Practice"
Προσωπικά Στοιχεία
Επαγγελματική Εμπειρία
Διδακτικό, Συγγραφικό & Ερευνητικό Έργο
Δημοσιεύσεις
Επικοινωνία