Γιάννης Δ. Γαροφαλάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

"Προσεγγιστικά Μοντέλα για την Ανάλυση της Απόδοσης Πολυεπεξεργαστικών Συστημάτων Υπολογιστών".
Επιβλέπων: Καθηγητής Παύλος Γ. Σπυράκης.
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών,
Οκτώβριος 1990

Β. ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ

 1. Garofalakis J., Rajsbaum S., Spirakis P., Tampakas B., "Tentative and Definite Distributed Computations: An Optimistic Approach to Network Synchronization". Theoretical Computer Science, Vol. 128, No 1-2, June 1994, pp. 63-74.
 2. Bouras C., Garofalakis J., Spirakis P., Triantafillou V., "An Analytical Performance Model for Multistage Interconnection Networks with Finite, Infinite and Zero Length Buffers", Performance Evaluation, Elsevier, Vol. 34, 1998, pp. 169-182.
 3. Antonis Κ., Bouras C., Garofalakis J., Kastis N., Kontogiannis S., Lampsas P., Spirakis P., Tsakarisianos G., "Results and Experiences from the Application of a Common Methodology for Users' Requirements Specification in Distance Education Using Telematics", Jour. of Technology and Teacher Education, Vol. 6, No 1, 1998, pp. 61-74.
 4. Garofalakis J., Kappos P., Mourloukos D., "Web Site Optimization Using Page Popularity", IEEE Internet Computing, Vol. 3, No 4, July - August 1999, pp. 22-29.
 5. Bouras C., Destounis P., Garofalakis J., Triantafillou V., Tzimas G., Zarafidis P., "A co-operative environment for local government: an Internet - Intranet approach", Telematics and Informatics, Elsevier, Vol. 16, 1999, pp. 75-89.
 6. Ch. Bouras, P. Destounis, J. Garofalakis, A. Gkamas. G. Sakalis, E. Sakkopoulos, J. Tsaknakis, Th. Tsiatsos, "Efficient web-based open and distance learning services", Telematics and Informatics, Elsevier, Vol. 17, 2000, pp. 213-237.
 7. Derekenaris G., Garofalakis J., Makris C., Prentzas J., Sioutas S., Tsakalidis A., "Integrating GIS, GPS and GSM technologies for the Effective Management of Ambulances", Computers, Environment and Urban Systems, Elsevier, Vol. 25, No 3, 2001, pp. 267-278.
 8. Destounis P., Garofalakis J., Kappos P., Tzimas J., "Measuring the mean Web page size and its compression to limit latency and improve download time", Internet Research, Emerald, Vol. 11, No 1, 2001, pp. 10-17.
 9. Garofalakis J., Kappos P., Makris C., "Improving the Performance of Web Access by Bridging Global Ranking with Local Page Popularity Metrics", Internet Research, Emerald, Vol. 12, No 1, 2002, pp. 43-54.
 10. E. Christopoulou, J. Garofalakis, C. Makris, Y. Panagis, A. Psaras-Chatzigeorgiou, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, "Techniques and Metrics for Improving Website Structure", Journal of Web Engineering (JWE), Rinton Press, Vol. 2, No 1&2, 2003, pp. 90-104.
 11. K. Antonis, J. Garofalakis, I. Mourtos, and P. Spirakis, "A hierarchical adaptive distributed algorithm for load balancing", Journal of Parallel and Distributed Computing (JPDC), Elsevier, Vol. 64, 2004, pp. 151-162.
 12. P. Destounis, J. Garofalakis, G. Mavritsakis, M. Rigou, S. Sirmakessis, G. Tzimas, "Designing for ease is designing for all. Experiences from a simplified office suite", Information Technology & People, Emerald, Vol. 17, No 3, 2004, pp. 286-302.
 13. J. Garofalakis, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, "Optimization mechanism for web search results using topic knowledge", International Journal of Knowledge and Learning (IJKL), Inderscience Publishers, Vol. 2, No 1/2, 2006, pp. 140-153.
 14. J. Garofalakis, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, "Contemporary Web Service Discovery Mechanisms", Journal of Web Engineering, (JWE), Rinton Press, Vol. 5, No 3, 2006, pp. 265-290.
 15. J. Garofalakis, T. Giannakoudi, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, "Semantic Knowledge Mining Techniques for Ubiquitous Access Media Usage Analysis", book chapter in "Ubiquitous and Pervasive Knowledge and Learning Management: Semantics, Social Networking and New Media to Their Full Potential", Eds M.D. Lytras, A. Naeve, Idea Group Publishing, 2007, pp. 236-262.
 16. John Garofalakis, Vassilios Stefanis, "Using RSS feeds for effective Mobile Web Browsing", Universal Access in the Information Society (UAIS) International Journal, Springer, Vol. 6, No 3, 2007, pp. 249-257.
 17. John Garofalakis, Theodoula Giannakoudi, Evangelos Sakkopoulos, "An Integrated Technique for Web Site Usage Semantic Analysis: The ORGAN System", Journal of Web Engineering, (JWE), Rinton Press, Vol. 6, No 3, 2007, pp. 261-280.
 18. John Garofalakis, Christos Mettouris, "Using Bluetooth for Indoor User Positioning and Informing", book chapter in "Handbook of Research on Auto-Identification and Ubiquitous Computing Applications: RFID and Smart Technologies for Information Convergence", Eds Judith Symonds, David Parry & John Ayoade, IGI Global publications, 2009, pp. 19-38
 19. John Garofalakis, Andreas Koskeris, "Digital Divide and Rural Communities. Practical solutions and policies", book chapter in "Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society", Eds Enrico Ferro, Yogesh K. Dwivedi, J. Ramon Gil-Garcia, and Michael D. Williams. IGI Global publications, 2009, Vol. II, pp. 386-408.
 20. John Garofalakis, Theodoula Giannakoudi, "Exploiting ontologies for web search personalization", book chapter in "Web personalization in Intelligent Environments", Eds Lakhmi Jain, Giovanna Castellano, Springer, Volume 229/2009, pp. 49-64.
 21. John Garofalakis, Christos Mettouris, "A Bluetooth user positioning system for locating, informing, and extracting information using data mining techniques", International Journal of Advanced Pervasive and Ubiquitous Computing (JAPUC), IGI Global Publications, Vol. 1, No 2, 2009, pp. 68-88.
 22. Panayiotis Kyriakou, Ioannis Hatzilygeroudis, John Garofalakis, "A Tool for Managing Domain Knowledge and Helping Tutors in Intelligent Tutoring Systems", Journal of Universal Computer Science, Vol. 16, No 19, 2010, pp. 2841-2861.
 23. John Garofalakis, Antonia Stefani, Vassilios Stefanis, "Quality Evaluation of B2C M-Commerce Using the ISO9126 Quality Standard", Book Chapter in "Handheld Computing for Mobile Commerce: Applications, Concepts and Technologies", Eds Wen-Chen Hu and Yanjun Zuo, IGI Global Publications, 2010, pp. 32-50.
 24. D. Antoniou, J. Garofalakis, C. Makris, Y. Panagis and E. Sakkopoulos, "Context-similarity based hotlinks assignment: Model, metrics and algorithm", Data & Knowledge Engineering (DKE), Elsevier, Vol. 69, No 4, April 2010, pp. 357-370
 25. John Garofalakis, Eleftherios Stergiou, "An approximate analytical performance model for multistage interconnection networks with backpressure blocking mechanism", Journal of Communications (JCM), Academy, Vol. 5, No 3, March 2010, pp. 247-261
 26. John Garofalakis, Eleftherios Stergiou, "Analytical Model for Performance Evaluation of Multilayer Multistage Interconnection Networks Servicing Unicast and Multicast Traffic by Partial Multicast Operation", Performance Evaluation, Elsevier, Vol. 67, No 10, October 2010, pp. 959-976.
 27. Eleni Christopoulou, John Garofalakis, "Context-Aware Cultural Heritage Environments", Book Chapter in "Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: Applications and Environments", Eds G. Styliaras, D. Koukopoulos, F. Lazarinis, IGI Global Publications, 2011, pp. 241-258.
 28. John Garofalakis, Eleftherios Stergiou, "Performance evaluation for single and semi-layer multistage interconnection networks servicing multicast traffic by full multicast operation", International Journal of Communication Systems, Wiley, Vol. 24, No 4, April 2011, pp. 415-437
 29. John Garofalakis, Antonia Stefani, Vassilios Stefanis, "A Framework for the Quality Evaluation of B2C M-Commerce Services", International Journal of Handheld Computing Research (IJHCR), IGI Global Publications, Vol. 2, No 3, July-September 2011, pp. 73-91.
 30. John Garofalakis, Andreas Koskeris, Theofanis-Aristofanis Michail, Flora Oikonomou, "An Integrated Information System to Support the Management of World-Widely Spread Educational Resources for the Greek Ministry of Education", Book Chapter in "Public Sector Reform Using Information Technologies: Transforming Policy into Practice", Eds Dr Thanos Papadopoulos, Dr Panagiotis Kanellis, IGI Global publications, 2012 (web access August 2011), pp. 158-173.
 31. John Garofalakis, Eleftherios Stergiou, "Mechanisms and analysis for supporting multicast traffic by using multilayer multistage interconnection networks", International Journal of Network Management, Wiley, Vol. 21, No 2, March/April 2011, pp. 130-146
 32. John Garofalakis, Eleftherios Stergiou, "Analytical model for performance evaluation of multistage interconnection networks supporting multi-class priority service", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Taylor & Francis, Vol. 26, No 5, 2011, pp. 399-427
 33. John Garofalakis, Christos Mettouris, "A Bluetooth user positioning system for locating, informing, and extracting information using data mining techniques", Book Chapter in "Emerging Pervasive and Ubiquitous Aspects of Information Systems: Cross-Disciplinary Advancements", Ed Judith Symonds, IGI Global Publications, 2011, pp. 132-155.
 34. Eleftherios Stergiou, John Garofalakis, "Performance Estimation of Banyan Semi Layer Networks with Drop Resolution Mechanism", Journal of Network and Computer Applications, Elsevier, Vol. 35, No 1, January 2012, pp. 287-294
 35. John Garofalakis, Eleftherios Stergiou, "An analytical model for the performance evaluation of multistage interconnection networks with two class priorities", Future Generation Computer Systems, Elsevier, Vol. 29, No 1, January 2013, pp. 114-129
 36. Athanasios N. Nikolakopoulos, Marianna Kouneli, John Garofalakis, "A Novel Hierarchical Approach to Ranking-Based Collaborative Filtering", Book Chapter in Engineering Applications of Neural Networks, Communications in Computer and Information Science, Springer, Vol. 384, 2013, pp. 50-59.
 37. A. Plessas, V. Stefanis, A. Komninos, J. Garofalakis, "Using Communication Frequency and Recency Context to Facilitate Mobile Contact List Retrieval", International Journal of Handheld Computing Research (IJHCR), IGI Global Publications, Vol. 4, No 4, 2013, pp. 52-71.
 38. Vassileios Stefanis, Athanasios Plessas, Andreas Komninos, John Garofalakis, "Frequency and recency context for the management and retrieval of personal information on mobile devices", Pervasive and Mobile Computing, Elsevier, 2014, to appear.
 39. Athanasios N. Nikolakopoulos, John D. Garofalakis, "Random Surfing Without Teleportation", Book Chapter in “Algorithms, Probability, Networks, and Games”, Eds Christos Zaroliagis, Grammati Pantziou, Spyros Kontogiannis, Book Series “Lecture Notes in Computer Science”, Springer, Volume 9295, 2015, pp. 344-357.
 40. Athanasios N. Nikolakopoulos, Marianna Kouneli, John Garofalakis, "Hierarchical Itemspace Rank: Exploiting Hierarchy to Alleviate Sparsity in Ranking-based Recommendation", Journal of Neurocomputing, Elsevier, 2014, to appear.
 41. Athanasios N. Nikolakopoulos, John D. Garofalakis, "Top-N recommendations in the presence of sparsity: An NCD-based approach", Web Intelligence, IOS Press, Vol. 13, No 4, 2015, pp. 247-265.
 42. Eleftherios Tsampasis, Lambros Sarakis, Helen-Catherine Leligou, Theodore B. Zahariadis, John D. Garofalakis, "Novel Simulation Approaches for Smart Grids", Journal of Sensor and Actuator Networks, MDPI, Vol. 5, No 3, September 2016, article 11.
 43. Jeries Besharat, Andreas Komninos, George Papadimitriou, Eirini Lagiou, John D. Garofalakis, "Augmented paper maps: Design of POI markers and effects on group navigation", Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, IOS Press, Vol. 8, No 5, 2016, pp. 515-530.
 44. Athanasios Plessas, Vassileios Stefanis, Andreas Komninos, John D. Garofalakis, "Field evaluation of context aware adaptive interfaces for efficient mobile contact retrieval", Pervasive and Mobile Computing, Elsevier, Vol. 35, February 2017, pp. 51-64.
 45. Andreas Komninos, Jeries Besharat, Denzil Ferreira, John D. Garofalakis, Vassilis Kostakos, "Where's everybody? Comparing the use of heatmaps to uncover cities' tacit social context in smartphones and pervasive displays.", J. of IT & Tourism, Springer, 17(4), 2017, pp. 399-427.
 46. Eleftherios Stergiou, John D. Garofalakis, "Quantitative analysis of multilayer switching networks providing multiple internal routes", Int. J. Communication Systems, Wiley, 31(15), 2018.
 47. Athanasios N. Nikolakopoulos, Vassilis Kalantzis, Efstratios Gallopoulos, John D. Garofalakis, "EigenRec: generalizing PureSVD for effective and efficient top-N recommendations", Knowl. Inf. Syst. 58(1), Springer, 2019, pp. 59-81.
 48. Andreas Komninos, Jeries Besharat, Vassilios Stefanis, John D. Garofalakis, "Assesing the perceptibility of smartphone notifications in smart lighting spaces", Ambient Intelligence and Smart Environments, IOS Press, 2019 (accepted, to appear).

Γ. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Bouras C., Garofalakis J., Spirakis P., Triantafillou V. "Queueing Delays in Buffered Multistage Interconnection Networks" ACM SIGMETRICS Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems, May 11-14, 1987, Canada, Proc. pp. 111-121.
 2. Garofalakis J., Spirakis P. "Approximate Queueing Models for the Load Balancing Problem" ACM SIGMETRICS Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems, May 24-27, 1988, USA, Proc. p. 277.
 3. Garofalakis J., Spirakis P. "The Performance of Multistage Interconnection Networks with Finite Buffers" ACM SIGMETRICS Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems, May 22-25, 1990, USA, Proc. pp. 263-264.
 4. Garofalakis J., Rajsbaum S., Spirakis P., Tampakas B. "Tentative and Definite Distributed Computations: An Optimistic Approach to Network Synchronization" WDAG '92, 6th International Workshop on Distributed Algorithms, November 2-4, 1992, Israel, Proc. pp. 110-119.
 5. Antonis Κ., Bouras C., Garofalakis J., Kastis N., Kontogiannis S., Lampsas P., Spirakis P., Tsakarisianos G., "Conclusions on the Analysis of User Requirements concerning the use of ICT in the Didactic Process", World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, and World Conference on Educational Telecommunications, ED-MEDIA & ED-TELECOM 97, June 14-19, 1997, Canada, Proc. pp. 13-18.
 6. Dobridis T., Garofalakis J., Panayiotaki A., Sirmakessis S., Tsakalidis A., Tzimas G., "MERIMNA: An Interactive Multimedia Learning Environment in Bookbinding for Mentally Handicapped People", 9th World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, and World Conference on Educational Telecommunications, ED-MEDIA & ED-TELECOM 97, June 14-19, 1997, Canada, Proc. p. 1444.
 7. Garofalakis J., Kappos P., Sirmakessis S., Tzimas J., "Digital Data Processing for Intellectual Property Rights Preservation Over World Wide Web", 13th International Conference on Digital Signal Processing - DSP97, July 2-4, 1997, Greece, Proc. pp. 833-836.
 8. Bouras C., Garofalakis J., Spirakis P., Triantafillou V., "A General Performance Model for Multistage Interconnection Networks", Euro-Par '97 Parallel Processing Conference, August 26-29, 1997, Germany, Proc. pp. 993-1000.
 9. Garofalakis J., Kappos P., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Tzimas J., Vassiliadis V., "Development and Integration of WWW-based Services in an Existing University Environment", WebNet 97 - World Conference of the WWW, Internet and Intranet, November 1-5, 1997, Canada, Proc. pp. 204-209.
 10. Antoniou J., Basiliadis B., Bouras C., Garofalakis J., Kappos P., Karageorgopoulos D., Spirakis P., Triantafillou V., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Tzimas G., "The Design and Development of Advanced Network Services over the Patras University Campus Network", International Conference on Computers in Education - ICCE97, December 2-6, 1997, Malaysia, Proc. pp. 420-427.
 11. Garofalakis J., Sirmakessis S., Tsakalidis A., Tziavas P., Tzimas J., Vassiliadis V., "An Interactive Web-based Application for Environmental Science Courses in Secondary Education", 10th World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, and World Conference on Educational Telecommunications, ED-MEDIA & ED-TELECOM 98, June 20-25, 1998, Germany, Proc. pp. 381-386.
 12. Garofalakis J., Kappos P., Sirmakessis S., "Digital Roberry; Authors are not Unprotected", ΙΕΕΕ Computer Graphics International 1998 (CGI '98), June 22-26, 1998, Germany, Proc. pp. 558-563.
 13. Antonis K., Garofalakis J., Spirakis P., "A Competitive Symmetrical Transfer Policy for Load Sharing", Euro-Par '98 Parallel Processing Conference, September 1-4, 1998, UK, Proc. pp. 352-355.
 14. Garofalakis J., Kappos P., "Greek Indexer - A New Web Subject Catalog: Statistics, Comparisons and Study of Net-Surfer Web Preferences", WebNet 98 - World Conference of the WWW, Internet and Intranet, November 7-12, 1998, USA, Proc. pp. 318-323.
 15. Garofalakis J., Kappos P., Mourloukos D., "How to Use HTML Page Popularity to Improve a Web Site's Structure", WebNet 98 - World Conference of the WWW, Internet and Intranet, November 7-12, 1998, USA, Proc. pp. 324-329.
 16. Vassiliadis B., Garofalakis J., Kappos P., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Tzimas J., "An Intranet Solution for the Support of Administrative Operations and Research Collaboration for a University", WebNet 98 - World Conference of the WWW, Internet and Intranet, November 7-12, 1998, USA, Proc. pp. 1215-1216.
 17. Bouras C., Destounis P., Garofalakis J., Triantafillou V., Tzimas G., Zarafidis P., "Cooperative Information Systems over the Internet and the WWW", EUROMEDIA 99 Conference, April 25-28, 1999, Germany, Proc. pp. 232-236.
 18. Garofalakis J., Hatzilygeroudis I., Papanikolaou G., Sioutas S., "Architectural Aspects of an Interactive Multimedia Environment for Teaching Chemistry in Secondary Education", World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia, and Telecommunications (ED-MEDIA 99), June 19-24, 1999, USA, Proc. pp. 715-720.
 19. Armeni S., Christodoulakis D., Garofalakis J., Kappos P., "Design and Architectural Issues for Digital Libraries over the Internet", 3rd IMACS International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC `99), July 4-8, 1999, Greece, Proc. pp. 373-378.
 20. Bouras C., Destounis P., Garofalakis J., Gkamas A., Sakalis G., Sakopoulos B., Tsaknakis J., Tsiatsos Th., "Efficient Data Management to Support Educational Activities", International Workshop ICL '99: Interactive Computer aided Learning - Tools and Applications, October 6-8, 1999, Austria.
 21. Garofalakis J., Kappos P., Kondilis T., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Tzimas J., Vassiliadis B., "Communication and Collaborative Work via Intranet Technologies", WebNet 99 - World Conference on the WWW, Internet and Intranet, October 25-30, 1999, USA, Proc. pp. 415-420.
 22. G. Derekenaris, J. Garofalakis, C. Makris, J. Prentzas, S. Sioutas, A. Tsakalidis, "Integrating GIS, GPS and GSM Technologies for the Effective Management of Ambulances", 2nd International Workshop On Telegeoprocessing (TeleGeo 2000), May 10-12, 2000, France, Proc. pp. 131-141.
 23. G. Derekenaris, J. Garofalakis, C. Makris, J. Prentzas, S. Sioutas, A. Tsakalidis, "An Information System for the Effective Management of Ambulances", 13th IEEE Symposium on Computer - Based Medical Systems, June 23-24, 2000, USA, Proc. pp. 269-274.
 24. G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, S. Sioutas, A. Tsakalidis, "Architectural Aspects of an Interactive Multimedia Environment for Training Employees in Internet/Intranet Technologies", World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia, and Telecommunications (ED-MEDIA 2000), June 26-July 1, 2000, Canada.
 25. P. Destounis, J. Garofalakis, P. Kappos, J. Tzimas, "Defining the Mean Web Page Size and Improving the Latency in Web Page Transfer", 2nd International Network Conference (INC 2000), July 3-6, 2000, UK, Proc. pp. 11-18.
 26. Garofalakis J., Kanta A., Makris C., Prentzas J., Tsaknakis J., "Designing an Adaptive Web-based Training System", WebNet 2000, World Conference on the WWW and Internet, October 30 - November 4, 2000, USA, Proc. pp. 205-210.
 27. Garofalakis J., Markellou P., Moumtzidis J., Prentzas J., Tsakalidis A., "Architectural Aspects of a Web-based System for Job Ads", WebNet 2000, World Conference on the WWW and Internet, October 30 - November 4, 2000, USA, Proc. pp. 211-216.
 28. Derekenaris G., Garofalakis J., Prentzas J., Sofotassios D., Tsakalidis A., "Introducing Internet and Intranet Technologies to a Port Authority", WebNet 2000, World Conference on the WWW and Internet, October 30 - November 4, 2000, USA, Proc. pp. 679-680.
 29. Drosopoulos N., Garofalakis J., Kappos P., Makris C., "Experimenting on Average Performance in Web Serving", WebNet 2000, World Conference on the WWW and Internet, October 30 - November 4, 2000, USA, Proc. pp. 687-689.
 30. Avramouli Dimitra, Garofalakis John, Kappos Panagiotis, "Web Server Link Structure Visualization and Internal Reorganization", EUROMEDIA 2001 SCS Conference, April 18-20, 2001, Spain, Proc. pp. 32-36.
 31. Garofalakis John, Kappos Panagiotis, Makris Christos, "Improving Web Site's Accessibility", 10th International WWW Conference, May 1-5, 2001, Hong Kong, Poster Proc. pp. 48-49.
 32. Destounis P., Garofalakis J., Kondilis T., Mavritsakis G., Rigou M., Sirmakessis S., Tzimas J., "PERIGRAMMA - A System for the Support of People with Cognitive or Movement Impairments Working in Secretarial Positions", World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA 2001), June 25-30, 2001, Finland, Proc. pp. 402-408.
 33. P. Destounis, J. Garofalakis, T. Kondilis, G. Mavritsakis, M. Rigou, S. Sirmakessis, G. Tzimas, "Office Suite for the Disabled: Design, Implementation, Evaluation and Lessons Learned", 8th Panhellenic Conference on Informatics, 8-10 November 2001, Cyprus, Proc. Vol. 2, pp. 387-396.
 34. J. Prentzas, I. Hatzilygeroudis, J. Garofalakis, "A Web-Based Intelligent Tutoring System Using Hybrid Rules as its Representational Basis", 6th International Conference on Intelligent Tutoring Systems (ITS2002), Biarritz, France and San-Sebastian, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, June 3-8, 2002, Spain, Proc. pp. 119-128.
 35. Eleni Christopoulou, John Garofalakis, Christos Makris, Yannis Panagis, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis, "Automating Restructuring of Web Applications", ACM_Hypertext 2002, Poster, June 11-15, 2002, USA.
 36. John Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, "An Adaptive Virtual University", 1st International Conference on Web-based Learning - ICWL, August 17-19, 2002, Hong Kong, Proc. pp. 218-229.
 37. John Garofalakis, Evangelos Sakkopoulos, Spiros Sirmakessis, Athanasios Tsakalidis, "Integrating Adaptive Techniques into Virtual University Learning Environment", IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 9-12 September 2002, Russia, Proc. pp. 28-33.
 38. J. Garofalakis, E. Sakkopoulos, S. Sirmakessis, A. Tsakalidis, "Integrating Adaptive Web Techniques with Web Services", IEEE Computer Society, 2003 International Conference on Information Technology: Computers and Communications (ITCC 2003), 28-30 April 2003, USA, Proc. pp. 415-419.
 39. Eleni Christopoulou, John Garofalakis, Christos Makris, Yannis Panagis, Athanasios Psaras - Chatzigeorgiou, Evangelos Sakkopoulos, Athanasios Tsakalidis, "Techniques and Metrics for Improving Website Structure", 12th International WWW Conference, Poster, May 20-24, 2003, Hungary
 40. J. Garofalakis, P. Markellou, J. Moumtzidis, "A User Friendly Platform for the Automatic Production of HTML Multimedia Title Series", 9th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2003), 21-23 November 2003, Thessaloniki, Proc. pp. 12-23.
 41. J. Garofalakis, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, "Web Service Discovery Mechanisms: Looking for a Needle in a Haystack?", 15th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia (ACM Hypertext 2004), International Workshop on Web Engineering, August 9-13, 2004, USA
 42. J. Garofalakis, Th. Matsoukas, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, A. Tsakalidis, "Personalization Techniques for Web Search Results Categorization", 2005 IEEE International Conference on e-Technology, e-Commerce and e-Service (EEE-05), March 29 - April 1, 2005, Hong Kong, Proc. pp. 148-151.
 43. D. Avramouli, J. Garofalakis, D.J. Kavvadias, C. Makris, Y. Panagis, E. Sakkopoulos, "Popular Web Hot Spots Identification and Visualization", 14th International WWW Conference (WWW 2005), Special interest tracks and posters, May 10-14, 2005, Japan, ACM International Conference Proceeding Series 1-59593-051-5/05/0005, pp. 912-913.
 44. I. Hatzilygeroudis, J. Prentzas, J. Garofalakis, "Personalized Learning in Intelligent Educational Systems", 11th International Conference on Human - Computer Interaction (2005 HCI International), July 22-27, 2005, Las Vegas, USA.
 45. John D. Garofalakis, Dimitrios S. Goulas, Vassilis D. Triantafillou, "Effect of QoS Algorithms on ATM Switches", COMTEC - EUROMEDIA 2006 Conference, April 17-19, 2006, Athens, Greece, Proc. pp. 53-55.
 46. A. Blekas, J. Garofalakis, V. Stefanis, "Use of RSS feeds for Content Adaptation in Mobile Web Browsing", 3rd International Cross-Disciplinary Workshop on Web Accessibility (W4A), WWW2006 Conference, May 23-26, 2006, Edinburgh, Scotland, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 134, pp. 79 - 85.
 47. J. Garofalakis, Th. Giannakoudi, E. Sakkopoulos, "Semantic Web Site Usage Analysis: The ORGAN system", Workshop on Logging Traces of Web Activity: The Mechanics of Data Collection, WWW2006 Conference, May 23-26, 2006, Edinburgh, Scotland.
 48. J. Garofalakis, Th.-A. Michail, Th. Plessas, "Web Based Device Independent Mobile Map Applications. The m-CHARTIS System", WWW2006 Conference, Poster, ACM International Conference Proceeding Series 1-59593-323-9/06/0005, pp. 999 - 1000, and MobEA IV Workshop (Empowering the Mobile Web), May 23-26, 2006, Edinburgh, Scotland.
 49. John Garofalakis, Nakou Polyxeni, Plessas Athanasios, "Vehicle Routing and Road Traffic Simulation: A Smart Navigation System", 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), May 18-20, 2007, Patras, Greece, Proc. pp. 611-623.
 50. John Garofalakis, Ioannis Hatzilygeroudis, Panayiotis Kyriakou, "A Tool for Managing Domain Metadata in a Web-based Intelligent Tutoring System", 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), May 18-20, 2007, Patras, Greece, Proc. pp. 505-515.
 51. John Garofalakis, Christos Vavatsikos, "Measurements and Community Detection on the World Wide Web: The Case of the Greek Web", 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), May 18-20, 2007, Patras, Greece, Proc. pp. 179-196.
 52. J. Garofalakis, J. Giannakou, Th. Giannakoudi, E. Sakkopoulos, "Promo: Novel metrics that combine hits and accessibility criteria in order to Promote important content and links", Euro American Conference on Telematics and Information Systems, May 14-17, 2007, Faro, Portugal.
 53. Eirini Andriakopoulou, John Garofalakis, Athanasios Plessas, "A Mobile Web Map Application for Route Discovery with Device Independent Characteristics", Euro American Conference on Telematics and Information Systems, May 14-17, 2007, Faro, Portugal.
 54. John Garofalakis, Antonia Stefani, Vasilios Stefanis, Michalis Xenos, "Quality Attributes of Consumer-Based m-Commerce Systems", International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2007), July 28-31, 2007, Barcelona, Spain, Proc. pp. 130-136.
 55. John Garofalakis, Pantelis Papapoulias, Athanasios Plessas, "Representation of Classic Maps for Mobile Devices. An Interactive Mobile Map Application", The 18th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC'07), short paper, September 3-7, 2007, Athens, Greece.
 56. J. Garofalakis, V. Stefanis, "MokE: a tool for Mobile-ok evaluation of web content", 2008 International Cross-disciplinary Conference on Web Accessibility (W4A), WWW2008 Conference, April 21-22, 2008, Beijing, China, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 317, pp. 57-64.
 57. J. Garofalakis, E. Stergiou, "An analytical performance model for multistage interconnection networks with blocking", 6th Annual Conference on Communication Networks and Services Research (CNSR 2008), May 5-8, 2008, Halifax, Canada, Proc. pp. 373-381.
 58. J. Garofalakis, E. Stergiou, "A General Analytical Method for the Performance Evaluation of Multistage Interconnection Networks Supporting Multi-Class Priority Traffic", 4th Advanced International Conference on Telecommunications (AICT 2008), June 8-13, 2008, Athens, Greece, IEEE Computer Society Conference Proceedings 978-0-7695-3162-5/08, pp. 111-119.
 59. E. Boufardea, J. Garofalakis, A. Plessas, "A Dynamic Voice Portal for Delivery of Cultural Content", The 3d International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW 2008), June 8-13, 2008, Athens, Greece, IEEE Computer Society Conference Proceedings 978-0-7695-3163-2/08, pp. 186-191.
 60. J. Garofalakis, F. Oikonomou, V. Stefanis, "System's Design and Implementation for Easy Creation of Mobile Commerce Systems", The 3d International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW 2008), June 8-13, 2008, Athens, Greece, IEEE Computer Society Conference Proceedings 978-0-7695-3163-2/08, pp. 115-120.
 61. J. Garofalakis, E. Stergiou, "Analytical model for Performance Evaluation of Blocking Banyan Switches supporting double priority traffic", International Conference on Communication Theory, Reliability, and Quality of Service (CTRQ 2008), June 29 - July 5, 2008, Bucharest, Romania, IEEE Computer Society Conference Proceedings 978-0-7695-3190-8/08, pp. 25-33.
 62. Panayiotis Kyriakou, Ioannis Hatzilygeroudis, John Garofalakis, "A Tool for Managing Domain Knowledge in Intelligent Tutoring Systems", 3rd International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT 2008), July 5-8, 2008, Porto, Portugal, Proc. pp. 5-11.
 63. John Garofalakis, Theodoula Giannakoudi, Agoritsa Vopi, "Personalized Web Search by Constructing Semantic Clusters of User Profiles", 12th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES2008), September 3-5, 2008, Zagreb, Croatia, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 5178/2009, pp. 238-247.
 64. A. Plessas, J. Garofalakis, "A Route Guidance System Against Traffic Congestion Following a Constrained System Optimal Model", 15th World Congress on Intelligent Transport Systems, November 16-20, 2008, New York, USA.
 65. J. Garofalakis, E. Stergiou, "Performance Evaluation for Multistage Interconnection Networks Servicing Multicast Traffic", the First International Conference on Advances in Future Internet (AFIN 2009), June 18-23, 2009, Greece, IEEE Computer Society Conference Proceedings 978-0-7695-3664-4/09, pp. 39-46..
 66. John Garofalakis, Eleftherios Stergiou, "Performance Evaluation for Multistage Interconnection Networks Servicing Unicast and Multicast Traffic (by Partial Operation)", 2009 International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems (SPECTS 2009), July 13-16, 2009, Turkey.
 67. Danai Vergeti, John Garofalakis, Theodoula Giannakoudi, "Capturing User Session Orientation based on Semantic Analysis and Concept Taxonomy", 4th Balkan Conference in Informatics (BCI '09), September 17-19, 2009, Thessaloniki, Greece, IEEE Computer Society Conference Proceedings 978-0-7695-3783-2/09, pp. 251-255.
 68. John Garofalakis, Theofanis-Aristofanis Michail, "Load Balancing in a Cluster-Based P2P System", 4th Balkan Conference in Informatics (BCI '09), September 17-19, 2009, Thessaloniki, Greece, IEEE Computer Society Conference Proceedings 978-0-7695-3783-2/09, pp. 133-138.
 69. Eleni Christopoulou, John Garofalakis, "Enabling the User to Setup Ubiquitous Computing Applications based on Intelligent Context", 4th International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS 2010), February, 15- 18, 2010, Krakow, Poland, IEEE Computer Society Conference Proceedings 978-0-7695-3967-6/10, pp. 87-92.
 70. John Garofalakis, Grigoris Triantafillidis, "Hotlink Visualizer: Adding Hotlinks on the Spot - Visualizing the Outcome", IADIS WWW/Internet Conference 2010, 14-17 October, 2010, Timisoara, Romania, Proc. pp. 73-80.
 71. John Garofalakis, Flora Oikonomou, "The Effect of Semantic Clustering on Web Search Personalization", International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development (KEOD 2010), part of the International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K), 25-28 October, 2010, Valencia, Spain, Proc. pp. 60-69.
 72. Eleftherios Stergiou, John Garofalakis, "A Simulation Study for Optimizing the Performance of Semi-Layer Delta Networks", 1st International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH 2011), 29-31 July, 2011, Noordwijkerhout, The Netherlands, Proc. pp. 257-265.
 73. Andreas Komninos, Athanasios Plessas, Vassilios Stefanis, John Garofalakis, "Application of Dimensionality Reduction Techniques for Mobile Social Context", 13th ACM International Conference on Ubiquitous Computing (UbiComp 2011), 17-21 September, 2011, Beijing, China, poster session, Proc. pp. 583-584.
 74. Andreas Komninos, Athanasios Plessas, Vassilios Stefanis, John Garofalakis, "Context Dimensionality Reduction for Mobile Personal Information Access", International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2011), part of the International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K), 26-29 October, 2011, Paris, France, position paper.
 75. Boufardea Evangelia, Garofalakis John, "A Predictive System for Distance Learning Based on Ontologies and Data Mining", The 4th International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications (COGNITIVE 2012), 22-27 July, 2012, Nice, France, Proc. pp. 151-158.
 76. John Garofalakis, Dimitris Varvaras, "Wi-Fi Localization via Particle Filtering and Use for M- commerce", 16th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2012), 10-12 September, 2012, San Sebastian, Spain, Proc. pp. 766-777.
 77. Vassilios Stefanis, Athanasios Plessas, Andreas Komninos, John Garofalakis, "Patterns of Usage and Context in Interaction with Communication Support Applications in Mobile Devices", 14th ACM International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services (MobileHCI 2012), 21-24 September, 2012, San Francisco, USA, Proc. pp. 25-34.
 78. Vassilios Stefanis, Athanasios Plessas, Andreas Komninos, John Garofalakis, "Efficient Support of Context-Driven Interfaces for Mobile Devices", 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), 5-7 October, 2012, Piraeus, Greece, Proc. pp. 363-368.
 79. John D. Garofalakis, Eirini V. Lagiou, and Athanasios P. Plessas, "Use of Web 2.0 Tools for Teaching Physics in Secondary Education", 2013 International Conference on Information and Education Technology (ICIET 2013), 12-13 January, 2013, Bruxelles, Belgium.
 80. Athanasios N. Nikolakopoulos, John D. Garofalakis, "NCDawareRank: a Novel Ranking Method that Exploits the Decomposable Structure of the Web", Sixth ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2013), 4-8 February, 2013, Rome, Italy.
 81. Vassilios Stefanis, Andreas Komninos, Athanasios Plessas, John Garofalakis, "An interface for context-aware retrieval of mobile contacts", 15th ACM International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services (MobileHCI 2013), August 27-30, 2013, Munich, Germany, Poster, Proc. pp. 492-497.
 82. Athanasios N. Nikolakopoulos, Marianna Kouneli, John Garofalakis, "A Novel Hierarchical Approach to Ranking-Based Collaborative Filtering", 2nd Mining Humanistic Data Workshop, 14th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN 2013), September 13-16, 2013, Halkidiki, Greece.
 83. Spiros Vasilakos, Chrysostomos Stylios, John Garofalakis, "An analytical hierarchy process methodology to evaluate IT solutions for organizations", The 25th European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2013), September 25-27, 2013, Athens, Greece.
 84. D. Assimakopoulos, M. Tzagarakis, J. Garofalakis, "Communities of Practice for Developers: HelpMe Tool", 8th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2013), November 7-9, 2013, Kraków, Poland.
 85. Andreas Komninos, Jeries Besharat, Denzil Ferreira, John Garofalakis, "HotCity: Enhancing Ubiquitous Maps with Social Context Heatmaps", 12th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM ‘13), December 2-5, 2013, Luleå, Sweden.
 86. Athanasios N. Nikolakopoulos, Maria Kalantzi, John Garofalakis, "On the Use of Lanczos Vectors for Scalable Latent Factor Based Top-N Recommendations", 4th International Conference on Web Intelligence Mining and Semantics (WIMS 2014), June 2-4, 2014, Thessaloniki, Greece.
 87. Lagiou, E., Komninos A., Garofalakis J., "Discovering and Using the Context of Distance Learning Activities for the Development of Pervasive Learning Tools", 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2014), July 7-9, 2014, Barcelona, Spain.
 88. Athanasios N. Nikolakopoulos, John Garofalakis, "NCDREC: A Decomposability Inspired Framework for Top-N Recommendation", IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technologies (WI-IAT 2014), August 11-14, 2014, Warsaw, Poland.
 89. Stamopoulos S-F., Komninos A., Garofalakis J., "A Mobile Shopping Assistant to Support Product Domesticity in Consumer Decisions", 18th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2014), October 2-4, 2014, Athens, Greece.
 90. Komninos A., Astrantzi I-M., Plessas A., Stefanis V., Garofalakis J., "Non-verbal Audio and Tactile Mobile Navigation - A comparative evaluation of two novel prototypes", 7th IEEE International Workshop on Selected Topics in Wireless and Mobile computing (STWiMob 2014), October 8-10, 2014, Larnaca, Cyprus.
 91. Komninos A., Besharat J., Garofalakis J., Michelakis D., "This is How We Roll: Cultural Traits in Check-in Behaviour", 7th IEEE International Workshop on Selected Topics in Wireless and Mobile computing (STWiMob 2014), October 8-10, 2014, Larnaca, Cyprus.
 92. John D. Garofalakis, Ioannis Georgoulas, Andreas Komninos, Periklis Ntentopoulos, Athanasios Plessas, "Location sharing services as sensors for analyzing airportsʼ traffic", 11th International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services (Mobiquitous 2014), December 2-4, 2014, London, UK (to appear).
 93. John D. Garofalakis, Ioannis Georgoulas, Andreas Komninos, Periklis Ntentopoulos, Athanasios Plessas, "Sensing Airports' Traffic by Mining Location Sharing Social Services", First International Workshop in Mining the Social Web (SoWeMine 2015), Rotterdam, The Netherlands, June 23-26, 2015, Proc. pp. 131-140.
 94. Giorgos Papadimitriou, Andreas Komninos, John D. Garofalakis, "An investigation of the suitability of heterogeneous social network data for use in mobile tourist guides", 19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2015), October 1-3, 2015, Athens, Greece, Proc. pp. 283-288.
 95. John D. Garofalakis, Konstantinos Plessas, Athanasios Plessas, "Automated analysis of Greek legislative texts for version control: limitations, caveats and challenges", 19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2015), October 1-3, 2015, Athens, Greece, Proc. pp. 115-116.
 96. Athanasios Plessas, Olga Georgiadou, Vasilios Stefanis, Andreas Komninos, John D. Garofalakis, "Assessing Physical Location as a Potential Contextual Cue for Adaptive Mobile Contact Lists", 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Computing and Communications (IUCC -2015), Liverpool, UK, October 26-28, 2015, Proc. pp. 1316-1324.
 97. Andreas Komninos, Jeries Besharat, John D. Garofalakis, "Use of Self-Reporting Questionnaires to Evaluate Augmented Paper Maps for Group Navigation", 12th European Conference on Ambient Intelligence (AmI 2015), Athens, Greece, November 11-13, 2015, Proc. pp. 125-137.
 98. John D. Garofalakis, Konstantinos Plessas, Athanasios Plessas, "A semi-automatic system for the consolidation of Greek legislative texts", 20th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2016), Patras, Greece, November 10-12, 2016, article 1.
 99. Athanasios N. Nikolakopoulos, John D. Garofalakis, "On the Multi-Level Near Complete Decomposability of a Class of Multiprocessing Systems", 20th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2016), Patras, Greece, November 10-12, 2016, article 14.
 100. Apostolos Gkoumas, Andreas Komninos, John D. Garofalakis, "Usability of Visibly Adaptive Smartphone keyboard layouts", 20th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2016), Patras, Greece, November 10-12, 2016, article 40.
 101. John D. Garofalakis, Konstantinos Plessas, Athanasios Plessas, "Automatic Identification, Extraction and Application of Textual Amendments in Greek Legislative Texts", 29th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2016), Nice Sophia Antipolis, France, December 14-16, 2016, Proc. pp. 187-190.
 102. Athanasios N. Nikolakopoulos, Antonia Korba, John D. Garofalakis, "Random Surfing on Multipartite Graphs", 2016 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2016), Washington DC, USA, December 5-8, 2016, Proc. pp. 736-745.
 103. John D. Garofalakis, Antonios Maritsas, Flora Oikonomou, "Assisting school units’ management with Data Mining techniques and GIS visualization", 9th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2017), Porto, Portugal, April 21-23, 2017.
 104. E. Stergiou, J. Garofalakis, D. Liarokapis, "Improving the Behavior of Interconnection Networks by Using Multiple Internal Paths and Fan Outs", 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2017), Heraklion, Crete, Greece, July 3-6, 2017.
 105. Athanasios N. Nikolakopoulos, Vassilis Kalantzis, Efstratios Gallopoulos, John D. Garofalakis, "Factored Proximity Models for Top-N Recommendations", IEEE Intl. Conference on Big Knowledge (ICBK 2017) Hefei, China, August 9-10, 2017, pp. 80-87. Best Paper Award
 106. Ioannis Giannopoulos, Andreas Komninos, John D. Garofalakis, "Interacting with large maps using HMDs in VR settings", 19th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services (MobileHCI 2017), Vienna, Austria, September 4-7, 2017, pp. 105:1-105:9
 107. Ioannis Giannopoulos, Andreas Komninos, John D. Garofalakis, "Natural interaction with large map interfaces in VR", 21st Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2017), Larissa, Greece, September 28-30, 2017, pp. 56:1-56:6
 108. Panayiotis Kolokythas, Andreas Komninos, Lydia Marini, John D. Garofalakis, "A lightweight algorithm for the emotional classification of crowdsourced venue reviews", 21st Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2017), Larissa, Greece, September 28-30, 2017, pp. 62:1-62:6
 109. Andreas Komninos, Stylianos Sarakinos, Lydia Marini, John D. Garofalakis, "URQUELL: Using wrist-based gestural interaction to discover POIs in urban environments", 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops, Athens, Greece, March 19-23, 2018, pp. 227-232.
 110. John D. Garofalakis, Konstantinos Plessas, Athanasios Plessas, Panoraia Spiliopoulou, "A project for the transformation of greek legal documents into legal open data", 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2018), Athens, Greece, November 29 - December 01, 2018, pp. 144-149
 111. Vassilios Kalavrouziotis, Andreas Komninos, John D. Garofalakis, "Venue matching in social network APIs using neural networks", 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2018), Athens, Greece, November 29 - December 01, 2018, pp. 133-138.
 112. Andreas Komninos, Mark D. Dunlop, Kyriakos Katsaris, John D. Garofalakis, "A glimpse of mobile text entry errors and corrective behaviour in the wild", 20th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct (MobileHCI 2018), Barcelona, Spain, September 03-06, 2018, pp. 221-228.
 113. Andreas Komninos, Jeries Besharat, Vasilios Stefanis, John D. Garofalakis, "Perceptibility of Mobile Notification Modalities during Multitasking in Smart Environments", 14th International Conference on Intelligent Environments (IE 2018), Roma, Italy, June 25-28, 2018, pp. 17-24
 114. Andreas Komninos, Elton Frengkou, John D. Garofalakis, "Predicting User Responsiveness to Smartphone Notifications for Edge Computing", Ambient Intelligence - 14th European Conference (AmI 2018), Larnaca, Cyprus, November 12-14, 2018, pp. 3-19. Best Paper Award

Δ. ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Γαροφαλάκης Γ., Μπούρας Χ., Σπυράκης Π., Ταμπακάς Β.,Τριανταφύλλου Β., "Ένα Αναλυτικό Μοντέλο για το Φορτίο Εργασίας Προγραμμάτων SETL σαν μία Ημι-Στάσιμη Διαδικασία", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής Ε.Π.Υ., 4-6 Νοεμβρίου 1988, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 2ος Τόμος, σελ. 627-639.
 2. Γαροφαλάκης Γ., Μπούρας Χ., Σπυράκης Π., Ταμπακάς Β.,Τριανταφύλλου Β., "Το SETLMON Εργαλείο για τον Έλεγχο της Γλώσσας SETL", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής Ε.Π.Υ., 4-6 Νοεμβρίου 1988, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 2ος Τόμος, σελ. 640-652.
 3. Γαροφαλάκης Γ., Κουσιέρας Χ., Μπασίρογλου Π., Μπούρας Χ., Παπουτσόπουλος Γ., Σπυράκης Π., "Προδιαγραφές για τη Δημιουργία Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος για την Παροχή Συμβουλών σε Απομακρυσμένο Περιβάλλον από Ειδικούς με Εφαρμογές στην Ιατρική", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής Ε.Π.Υ., 28-31 Μαϊου 1991, Αθήνα, Πρακτικά 2ος Τόμος, σελ. 208-225.
 4. Basiroglou P., Bouras C., Garofalakis J., Papoutsopoulos G., Spirakis P., "RECPHONE: A New Environment for Medical Remote Expert Consultation" EuroPACS '91, 9th International Meeting on Picture Archiving and Communication Systems (PACS), July 2-3, 1991, Germany, Vol. of Abstracts pp. 22-23.
 5. Γαροφαλάκης Γ., Μπασίρογλου Π., Μπούρας Χ., Παπουτσόπουλος Γ., Σπυράκης Π., "RECPHONE: Remote Expert Consultation PHONE", 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής Ε.Π.Υ., 16-18 Δεκεμβρίου 1993, Πάτρα, Πρακτικά 1ος Τόμος, σελ. 199-204.
 6. Γαροφαλάκης Γ., Θεοδωρόπουλος Β., Καπούλας Β., Καρανάσιος Κ., Μπούρας Χ., Παπουτσόπουλος Γ., Σπυράκης Π., "HELIOS: Η Ελληνοποίηση της Τυποποίησης Χ.400", 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής Ε.Π.Υ., 16-18 Δεκεμβρίου 1993, Πάτρα, Πρακτικά 1ος Τόμος, σελ. 563-575.
 7. Γαροφαλάκης Γ., Θεοδωρόπουλος Β., Καπούλας Β., Μπούρας Χ., Παπατριανταφύλλου Μ., Παπουτσόπουλος Γ., Σπυράκης Π., Ταμπακάς Β., "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Ένα Εργαλείο για τη Διδασκαλία Ιατρικών Θεμάτων από Απόσταση", 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής Ε.Π.Υ., 16-18 Δεκεμβρίου 1993, Πάτρα, Πρακτικά 2ος Τόμος, σελ. 531-541.
 8. Garofalakis J., Voukelatos E., "Academic and Research Related Activities as a Means for Reforming De-Industrialised and Less Favoured Regions", Conference on Technology Transfer Practice in Europe, April 28-29, 1994, Germany, Proc. pp. 261-271.
 9. Γαροφαλάκης Γ., Κάππος Π., Λιόπα-Τσακαλίδη Α., Παναγοπούλου Μ., Συρμακέσης Σ., "IDEAL: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και την Προσαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δυτική Ελλάδα", 12ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας "Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες", 6-8 Σεπτεμβρίου 1998, Σάμος.
 10. Bouras C., Destounis P., Garofalakis J., Triantafillou B., Tzimas J., Zarafidis P., "An Intranet and Internet Based Information System for Administration and Information Purposes", 4th European Digital Cities Conference (EDC), October 29-30, 1998, Austria, Vol. of Abstracts, pp. 67-68.
 11. Γαροφαλάκης Γ., Κουτσονίκος Γ., Μαρκέλλου Π., Ρήγκου Μ., Συρμακέσης Σ., Τσακαλίδης Α., "Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέματα Πιστοποίησης Ποιότητας", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", 13-15 Οκτωβρίου 2000, Πάτρα.
 12. Ι. Γαροφαλάκης, Δ. Πρέντζας, Α. Τσακαλίδης, "Η Χρησιμότητα της Τεχνολογίας των GIS στις Μεταφορές", 13ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών "Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες", 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2000, Πειραιάς.
 13. Γ. Γαροφαλάκης, Δ. Πρέντζας, Α. Τσακαλίδης, "Ένας Πολυμεσικός Τίτλος για τη Διδασκαλία Internet/Intranet Τεχνολογιών", Πανελλήνιο Συνέδριο "Πληροφορική και Εκπαίδευση", 11-12 Νοεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη.
 14. C. Christodoulopoulou, J. Garofalakis, A. Koskeris, "Horizontal ICT interregional collaboration activities in the region of Western Greece. Impact on Regional Development", International Conference "Shaping EU Regional Policy: Economic Social and Political Pressures", June 8-9, 2006, Leuven, Belgium.
 15. Catherine Christodoulopoulou, John Garofalakis, Andreas Koskeris, "Innovative ICT applications to support the tourism sector of Ionian Islands", OPEN DAYS 2006: Investing in Europe's Regions and Cities: Public and Private Partners for Growth and Jobs, International Conference, October 9-12, 2006, Brussels, Belgium.
 16. Catherine Christodoulopoulou, John Garofalakis, Theodoula Giannakoudi, Andreas Koskeris, "Advanced Web Applications for the Promotion of Ecotourism", MCRR2 - 2nd International Conference on the Management of Coastal Recreational Resources, October 25-27, 2006, Malta, Proc. pp. 337-343.
 17. John Garofalakis, Theodoula Giannakoudi, Andreas Koskeris, Sotirios Michalopoulos, Athanassios Plessas, "GIS based monitoring and analysis of environmental and epidemiological factors", Special Session, 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), May 18-20, 2007, Patras, Greece, Proc. pp. 395-403.
 18. C. Christodoulopoulou, J. Garofalakis, A. Koskeris, S. Michalopoulos, "Utilization of new Internet and broadband technologies in order to enhance the balanced development and to deal with the problem of "digital divide" of rural communities", Third International Conference on Sustainable Development and Planning, 25 - 27 April, 2007, Algarve, Portugal.
 19. John Garofalakis, Andreas Koskeris, Agoritsa Vopi, "An E-Government Application for Integrated, Multi-level Management of Large Scale resources of the Greek Primary and Secondary Education", 7th European Conference on e-Government (ECEG 2007), 21-22 June 2007, The Netherlands.
 20. Catherine Christodoulopoulou, John Garofalakis, Andreas Koskeris, "The "Telematics Center department of Research Academic Computer Technology Institute. A "mechanism" to boost regional development through the effective application of new Information and Communication Technologies", 13th Annual Sustainable Development Research Conference, June 10-12, 2007, Sweden.
 21. John Garofalakis, Andreas Koskeris, Sotirios Michalopoulos, Athanassios Plessas, "Environmental Health Surveillance System in Urban areas near incinerators and industrial premises", 13th Annual Sustainable Development Research Conference, June 10-12, 2007, Sweden.
 22. Catherine Christodoulopoulou, John Garofalakis, Andreas Koskeris, "Creation of telecenters to support learning, entrepreneurship and access to Information Society, in isolated areas. The TELEACCESS project", Ruralearn 2007, June 24 - 27, 2007, Chios, Greece, Proc. pp. 265-274.
 23. Catherine Christodoulopoulou, John Garofalakis, Andreas Koskeris, Sotirios Michalopoulos, "Evaluating usage of CSCW environments for assuring effective collaboration on interregional projects", ECIME 2007, September 20-21, 2007, Montpellier, France, Proc. pp. 305-320.
 24. Catherine Christodoulopoulou, John Garofalakis, Andreas Koskeris, "Telecenters based on User Needs: A Mechanism for Fighting Digital Divide in Rural Areas", International Conference "Bridging the Digital Divide in Rural Territories. Practical Solutions and Policies", May 14-15, 2008, Athens, Greece, Proc. pp. 103-116.
 25. John Garofalakis, Andreas Koskeris, Aristofanis-Theofanis Michail, Agoritsa Vopi, "A web based tool to assist management, control and security in Schools' Educational Excursions", 8th European Conference on e-Government (ECEG2008), July 10-11, 2008, Lausanne, Switzerland, Proc. pp. 263-274.
 26. John Garofalakis, Andreas Koskeris, Athanasios Plessas, Vassilios Stefanis, "An Integration Platform of Social Networking Applications to Support Life Long Learning in Rural Territories: the "SoRuraLL Virtual Learning World" Environment", International Conference on Social Applications for Lifelong Learning - SALL 2010, November 4-5, 2010, Patras, Greece, Proc. pp. 104-109.
 27. John Garofalakis, Andreas Koskeris, Aristofanis-Theofanis Michail, Evangelia Boufardea, Flora Oikonomou, "An Information System to Collect and Analyze Data From Educational Units During Epidemy Spread Periods", 11th European Conference on e-Government (ECEG 2011), June 16-17, 2011, Ljubljana, Slovenia.
 28. John Garofalakis, Andreas Koskeris, Sotirios Michalopoulos, Athanassios Plessas, Vassilios Stefanis, "A Web and mobile-based system for the coordination of civil protection authorities and population warning", 1st International Conference on Safety and Crisis Management in the Construction, Tourism and SMEs Sectors (1st CoSaCM), June 24-28, 2011, Nicosia, Cyprus.
 29. Besarat Jeries, Christodoulopoulou Catherine, Garofalakis John, Koskeris Andreas, "The SONETOR Platform: Functionalities & Services", International Conference on Enhancing the Skills and Identity of Cultural Mediators in a Multicultural Europe, (ESΙ-CM 2013) , January 8-9, 2014, Patras, Greece.
 30. D. Assimakopoulos, G. Betsos, E. Chalelli, J. Garofalakis, I. Giannoudakis, A. Koskeris, A. Stamatis, "An Integrated Web-based System for Managing Payrolls of Regionally Spread Governmental Offices", 15th European Conference on eGovernment (ECEG 2015), June 18-19, 2015, Portsmouth, UK.
Προσωπικά Στοιχεία
Επαγγελματική Εμπειρία
Διδακτικό, Συγγραφικό & Ερευνητικό Έργο
Δημοσιεύσεις
Επικοινωνία