Γιάννης Γαροφαλάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γραφείο Παν/μίου : Β Κτήριο, ΠΡΟΚΑΤ, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 26500, Πάτρα
Τηλέφωνο : 2610 997526
Γραφείο ITYE : Κτήριο Δ. Μαρίτσας, Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 26500, Πάτρα
Τηλέφωνο : 2610 960317

Emails

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών,
26504 Ρίον, Πάτρα
Τηλ: 2610 997526, Fax: 2610 960477
E-mail: garofala@ceid.upatras.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ

Αμερικής 16, Άγιος Βασίλειος,
26504 Ρίον, Πάτρα,
Τηλ: 2610 994935

Προσωπικά Στοιχεία
Επαγγελματική Εμπειρία
Διδακτικό, Συγγραφικό & Ερευνητικό Έργο
Δημοσιεύσεις
Επικοινωνία